Oferta

Poniżej przedstawiono kursy organizowane przez Szkołę Rodzenia.

 

Organizacja zajęć:

 1. Zajęcia odbywają się w grupach (do 8 par) lub indywidualnie
 2. Zajęcia będą odbywać się cyklicznie dwa razy w tygodniu bądź weekendowo
 3. Opcje spotkań:
  • podstawowy – 6 spotkań (wtorki, czwartki) po 180 minut (3 godz.)
  • weekendowy – 2 spotkania (sobota, niedziela) po 180 minut (3 godz.)
 4. Indywidualne spotkania ze specjalistami – jedno spotkanie trwa 60 minut (1 godz.)
 5. Indywidualne spotkania po angielsku – do wyboru:
  • 2 tematy położnicze - spotkanie z położną trwające 60 minut (1 godz.)
  • 1 temat fizjoterapeutyczny - spotkanie z fizjoterapeutą trwające 60 minut (1 godz.)
 6. Zajęcia skierowane są również dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową lub sensoryczną
 7. Teleporada w języku polskim/angielskim (piątek) – do wyboru:
  • teleporada z położną - trwająca 30 minut (0,5 godz.)
  • teleporada z fizjoterapeutą - trwająca 30 minut (0,5 godz.)

Poniżej załączniki, które podpisane należy przynieść na zajęcia:

 1. Regulamin Szkoły Rodzenia - pobierz plik
 2. Zgoda na udział w zajęciach - pobierz plik
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik

Cennik kursów - pobierz plik

CENA KURSU: 810 zł - 6 spotkań po 180 minut (3 godz.)

 

1. Ciąża

 • Przebieg ciąży, dolegliwości ciążowe, styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety ciężarnej.
 • Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia.
 • Psychologiczne aspekty macierzyństwa, kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
 • Przygotowanie mieszkania, miejsca do spania oraz wyprawki dla noworodka;
 • Krew pępowinowa, informacje dotyczące możliwości zabezpieczenia krwi pępowinowej i sznura pępowiny.
 • Standard opieki okołoporodowej.
 • Ćwiczenia oddechowe.               

2. Poród

 • Poród fizjologiczny – przygotowanie ciężarnej do porodu, plan porodu, objawy  i zwiastuny porodu, przebieg porodu.
 • Rola osoby towarzyszącej w czasie porodu rodzinnego.
 • Metody łagodzenia bólu porodowego.
 • Cięcie cesarskie – przygotowanie ciężarnej, objawy porodu, plan porodu, , współpraca z zespołem terapeutycznym, opieka po zabiegu, gojenie blizny.
 • Ćwiczenia oddechowe.               

3. Połóg

 • Przebieg połogu – zmiany ustrojowe, powrót do sprawności, higiena.
 • Nieprawidłowości w połogu.
 • Znaczenie wsparcia emocjonalnego kobiety w połogu.
 • Rola ojca w okresie połogu.
 • Karmienie piersią a powrót płodności.          

4. Karmienie piersią

 • Promocja karmienia piersią – zasady przystawiania do piersi, czynniki wpływające na laktację.
 • Problemy w okresie laktacji i metody radzenia sobie z nimi.      

5. Opieka nad noworodkiem

 • Opieka nad noworodkiem – pielęgnacja kikuta pępowiny, kąpiel, przewijanie, stymulacja rozwoju,
 • Fizjologia okresu noworodkowego, stany przejściowe.
 • Opieka położnej POZ, szczepienia.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka.

6. Fizjoterapia okresu ciąży, porodu i połogu

 • Zastosowane metod fizjoterapeutycznych w trakcie ciąży, przygotowania do porodu oraz w okresie połogu (m.in. trening mięśni dna miednicy, dolegliwości okresu ciąży i sposoby im przeciwdziałania, przygotowanie dna miednicy i krocza do porodu, dlaczego warto udać się na konsultację z fizjoterapeutą w trakcie ciąży?)
 • Prehabilitacja – nauka wstawania z łóżka, techniki na bezpieczny kaszel i kichanie ze świeżą blizną, pozycje przeciwbólowe na pierwsze dni po operacji, technika oddychania torem piersiowym a brzusznym – kiedy i po co stosować?
 • Fizjoterapia w okresie połogu: kontrola dna miednicy po porodzie – kiedy można zgłosić się na wizytę i dlaczego warto to zrobić? blizna po nacięciu/pęknięciu krocza – kiedy można zacząć mobilizować, jak to robić i po co? szybki powrót do sprawności
 • Aktywność fizyczna w ciąży i okresie połogu.
 • Rozejście mięśnia prostego brzucha – co to takiego i jak można je zdiagnozować?        

CENA KURSU: 305 zł - 2 spotkania po 180 minut (3 godz.)

 

 1. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Plan opieki przedporodowej.
 2. Poród fizjologiczny – przygotowanie ciężarnej do porodu, plan porodu, objawy  i zwiastuny porodu, poród aktywny, przebieg porodu. Pozycje wykorzystywane w I oraz II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu. Łagodzenie bólu porodowego.
 3. Cięcie cesarskie – plan porodu, przygotowanie do operacji, objawy porodu, współpraca z zespołem terapeutycznym, opieka po operacji, gojenie rany pooperacyjnej. Kontakt matki z dzieckiem, w tym inicjacja karmienia piersią.
 4. Karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją.
 5. Opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie, psychologiczne aspekty połogu. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne.
 6. Opieka nad noworodkiem / niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnacja dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.

Spotkania z położną - do wyboru jeden temat na spotkanie 60 minut (1 godz. - 170 zł) lub dwa tematy na spotkanie 120 minut (2 godz. - 340 zł):

 1. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Plan opieki przedporodowej.
 2. Poród fizjologiczny – przygotowanie ciężarnej do porodu, plan porodu, objawy  i zwiastuny porodu, poród aktywny, przebieg porodu. Pozycje wykorzystywane w I oraz II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu. Łagodzenie bólu porodowego.
 3. Cięcie cesarskie – plan porodu, przygotowanie do operacji, objawy porodu, współpraca z zespołem terapeutycznym, opieka po operacji, gojenie rany pooperacyjnej. Kontakt matki z dzieckiem, w tym inicjacja karmienia piersią.
 4. Karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją.
 5. Opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie, psychologiczne aspekty połogu. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne.
 6. Opieka nad noworodkiem / niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnacja dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.
 7. Deponowanie tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego w celu pozyskania komórek macierzystych. Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej kobiet ciężarnych i matek.

Spotkanie z fizjoterapeutą - do wyboru jeden temat na spotkanie 60 minut (1 godz. - 170 zł):

 1. Cięcie cesarskie według fizjoterapeuty – gojenie rany, mobilizacja blizny, sposoby na wspomaganie gojenia (suche szczotkowanie, akupresura, masaż bańką chińską, drenaż limfatyczny brzucha).
 2. Spotkanie z fizjoterapeutą uroginekologicznym – dla kobiet z problemami dna miednicy: w ciąży, po porodzie lub w okresie menopauzy.
 3. Brzuch po ciąży - jak bezpiecznie wrócić do formy?
 4. Rozluźnij krocze i przygotuj się do porodu – zajęcia ruchowe dla Pań od 32 tygodnia ciąży.
 5. Trening w ciąży - ćwiczenia na piłce/pilates/joga.

Spotkanie z ratownikiem medycznym - jedno spotkanie 120 minut (2 godz. - 340 zł):

 1. Pierwsza pomoc u noworodka / niemowlęcia.
 2. Zdarzenia niepożądane m.in. zakrztuszenie, zachłyśnięcie, ciało obce w drogach oddechowych, połknięcie ciała obcego, niezamierzone spożycie leku, oparzenia, urazy, ukąszenia przez owady – wstrząs anafilaktyczny.
 3. Stany nagłe – ABC resuscytacji. Ćwiczenia praktyczne z resuscytacji.
 4. Pierwsza pomoc.

Spotkanie z dietetykiem - jedno spotkanie 60 minut (1 godz. - 170 zł):

 1. Zalecenia żywieniowe dla kobiet w okresie ciąży, połogu, karmienia piersią.

Spotkanie z psychologiem - jedno spotkanie 60 minut (1 godz. - 170 zł):

 1. Problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

CENA KURSU: 1050 zł - 2 spotkania po 180 minut (3 godz.)

 

 1. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Plan opieki przedporodowej.
 2. Poród fizjologiczny – przygotowanie ciężarnej do porodu, plan porodu, objawy  i zwiastuny porodu, poród aktywny, przebieg porodu. Pozycje wykorzystywane w I oraz II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu. Łagodzenie bólu porodowego.
 3. Cięcie cesarskie – plan porodu, przygotowanie do operacji, objawy porodu, współpraca z zespołem terapeutycznym, opieka po operacji, gojenie rany pooperacyjnej. Kontakt matki z dzieckiem, w tym inicjacja karmienia piersią.
 4. Karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją.
 5. Opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie, psychologiczne aspekty połogu. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne.
 6. Opieka nad noworodkiem / niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnacja dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie do postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym.

 

W ramach kursu możliwe jest utworzenie indywidualnego planu spotkań z położną - po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym zajęcia.

Kontakt

+48 451 046 305 (08:00-15:00)
szkolarodzenia@umlub.pl
Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin (sala 212)

© 2022 ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developed by: inż. Marcin Czochra